Viser alle 10 resultater

Ultrasonisk sensor for åpen/lukket dør

Avstandssensoren kan brukes til å detektere objekter, om en dør er åpen eller lukket eller om det er en person foran meg. Sensoren måler avstanden til hindringen. Dette kan gi store fordel for enkelte bransjer. I rom der det er viktig at det opprettholdes en gitt temperatur for eksempel rugeri eller et kjøle- og fryserom. I bilvaskehaller kan utstyr ødelegges på kalde vinterdager dersom porten ikke lukkes. Soolo appen sender deg varsling dersom en dør eller port er åpen. Det kan også benyttes som tyverisikring. Da setter du opp et gitt tidsrom der du skal få varslinger dersom en dør åpnes.

Ultrasonisk sensor for bekker og kanaler

Soolo gir deg beskjed om alt ikke flyter som det skal. I bekker og kanaler kan det havne søppel, greiner og annet som hindrer at vannet renner fritt. Det settes opp rister som har som formål å stoppe artiklene fra å flyte videre. Soolo monteres på hver side av risten og gir beskjed om vannivået på hver side avviker fra hverandre. Er det 1 meter vann på ene siden, og bare 30 cm på andre siden vet du at noe hindrer vannet i å flyte som ønsket. Med jevne mellomrom blir risten ryddet for skrot, men med Soolo trenger du kun reise ut når det er behov. Du kan når som helst sjekke nivået i appen, og få varsel når vannstanden er på et uønsket nivå. Blir ikke hindringene ryddet tidsnok kan det bli oversvømmelse som igjen kan føre til materielle skader og timer med reparasjoner og annet arbeid. Kontrollen og oversikten du har i appen gir deg mulighet til å forutse uhell. Soolo kan monteres i bekker og kanaler i byområder, ved jorder, under broer eller langs skoleveier. Alle steder der det hyppig oppstår problemer, der oversvømmelser gir store skader eller tidkrevende reparasjoner eller der det er en risiko ved for høy vannstand er steder Soolo bør prioriteres. Soolo har en lav månedlig kostnad og ved føre uhell du unngår har du trolig tjent inn investeringen.

Ultrasonisk sensor for kumme

Soolo kan brukes både i kummer med rist og lokk. Ultrasonisk Sensor er helt vanntett og tåler de fleste typer væsker, som gjør den spesielt egnet til nivåmåling av væske.
I appen kan du sjekke nivået i alle kummene. Da kan du planlegge hvilke du skal tømme når og legge opp en fornuftig rute. Noen plasseringer har gjerne hyppigere behov for tilsyn enn andre. Ved periodisk tømming og vedlikehold bruker du unødvendig tid på noen kummer, mens andre har kanskje vært fulle i ukesvis og renner over. Med Soolo kan du gå over til behovsbasert tømming. Bestill Soolo for å få kontroll, kutte kostnader og unngå oversvømmelser.

Ultrasonisk sensor for sandfang

Soolo har utviklet sensorer for registrering av slamnivå i sandfang, kummer og magasiner. Ved å utplassere sensorer på steder med stor belastning, kan vi bidra til behovsstyrte tømmerutiner og dermed bedre kapasitet til overvannssystemet.
Arbeidet kan omfatte:
  •  Identifisere de mest kritiske sandfang, kummer og magasiner
  •  Utplassere sensorer for å kunne følge med på slamnivå
  •  Dataanalyse
  •  Varsle om tømmebehov direkte til tømmebil
  •  Identifisere flaskehalser og foreslå utbedringer.

Ultrasonisk sensor for septiktank

Soolo kan benyttes på septiktanker i alle størrelser for å få oversikt over nivået. Ingen vil at det skal bli for fullt slik at tanken renner over. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår og kan da planlegge tømming. Før ble tankene tømt med jevne mellomrom, gjerne annen hvert år, men i appen kan du nå se dersom det er behov for sjeldnere tømminger. På et hyttefelt for eksempel er bruken større i helger og ferier. Da er det godt å ha kontroll at tanken holder hele påskeferien. Da kan septiktanken tømmes når det er færre til stede. 
Sensoren fra Soolo er vanntett og tåler de fleste typer væsker.

Ultrasonisk sensor for vanntank

Soolo måler nivået i alle tanker, også ferskvannstanker. Plasseringer der det er lagt til alternativ kilde til ferskvann er avhengig av at det alltid er nok vann på tanken. På et oppdrettsanlegg på havet, en plattform, båt eller et hyttefelt er det uheldig å gå tom. Det er heller ikke lønnsomt å fylle for ofte. Med Soolo montert vet du alltid nivået og hvor mange dager du har igjen før det går tomt.

Væsketrykksensor for drivstofftank

Endelig kan du få full oversikt over nivået i alle tankene dine. I Soolo appen ser du hvor mye som er igjen og hvor mange dager det er til anbefalt påfyll. Du kan dele apptilgangen med så mange du ønsker!  Du, dem som fyller drivstoff, de som bruker drivstoff og alle som har nytte av å se innholdet i tanken kan få en oversikt. Det er også montert GPS på tankene slik at mobile tanker kan spores på store anleggsområder. Soolo er tilpasset tanker i de fleste størrelser, fra 20 liter til flere millioner liter. 
Hver måned får du en rapport med mye nyttig informasjon. Du kan blant annet se hvor mye som er fylt på de ulike tankene i forhold til tankkapasitet og hvor mye som er brukt. Dette gir deg muligheten til å legge om til mer effektiv og kostnadsbesparende på fyllerutiner. 

Væsketrykksensor for kjemikalietank

Med Soolo montert på kjemikalietanken har du alltid oversikt! Du kan enkelt sjekke i appen hvor mye som er igjen på tanken og hvor mange dager det er til du går tom. Dette beregnes ut fra gjennomsnittlig bruk. Nivået i tanken sendes i sanntid og du kan sette opp varslinger dersom nivået blir for lavt. Bilvaskehaller har god nytte av Soolo. Du unngår nedetid og slipper å reise ut for å fylle på kvelder og i helger. Med Soolo montert i alle tankene kan du planlegge, fylle samtidig og spare tid. Transportselskaper har ofte egne vaskeanlegg for taxi, tog, buss og andre kjøretøy. Noen kommuner og andre offentlige virksomheter har også egne anlegg med samme behov som bilvaskehallen.

Væsketrykksensor for spilltank

Soolo måler nivået i tanken slik at det aldri blir for fullt i spilltanken. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår. Her har du alltid oversikt og kontroll! Sensoren kan monteres på tanker i alle størrelser og har derfor et bredt bruksområde. Foretas tømming av spilltank av ekstern part kan du gi dem også tilgang til Soolo appen, så der de når de må komme for å tømme. Væsketrykksensoren tåler de fleste væsketyper og kan brukes til spilltanker med ulikt innhold. Tanker som samler opp spillolje, skittent vann fra vaskehaller, campingplasser, på oppdrettsanlegg og øvrig havbruk for å nevne noe. Lurer du på om din bedrift kan dra nytte av Soolo? Ta kontakt. 

Væsketrykksensor for vanntank

Soolo måler nivået i alle tanker, også ferskvannstanker. Plasseringer der det er lagt til alternativ kilde til ferskvann er avhengig av at det alltid er nok vann på tanken. På et oppdrettsanlegg på havet, en plattform, båt eller et hyttefelt er det uheldig å gå tom. Det er heller ikke lønnsomt å fylle for ofte. Med Soolo montert vet du alltid nivået og hvor mange dager du har igjen før det går tomt.