Viser det ene resultatet

Ultrasonisk sensor for sandfang

Soolo har utviklet sensorer for registrering av slamnivå i sandfang, kummer og magasiner. Ved å utplassere sensorer på steder med stor belastning, kan vi bidra til behovsstyrte tømmerutiner og dermed bedre kapasitet til overvannssystemet.
Arbeidet kan omfatte:
  •  Identifisere de mest kritiske sandfang, kummer og magasiner
  •  Utplassere sensorer for å kunne følge med på slamnivå
  •  Dataanalyse
  •  Varsle om tømmebehov direkte til tømmebil
  •  Identifisere flaskehalser og foreslå utbedringer.