Havbruk

Havbruk

Sparer du en tur for fylling eller tømming har det lønt seg å ha Soolo. Det er kostbart å fylle opp drivstoff- og ferskvannstanker. Det skal fraktes både på vei og på sjø. Da er det dumt å ta turen hyppigere enn nødvendig. De ansatte som jobber innen havbruk og ute på oppdrettsanlegg må ha vann til matlaging, for å dusje og drikke. De må ha nok drivstofftank for å holde i gang prosesser og fortsette jobbingen. Med Soolo ser du alltid hvor mye som er igjen og når det er på tide å fylle. Slamtanker og septiktanker på anleggene må også tømmes. I appen kan du se hvor mange dager det er til de er fulle og da vet du når du må bestille henting til. Med Soolo sparer du alle “bare for sikkerhetsskyld” turene noe reduserer kostnader og utslipp. Du får mer kontroll og går aldri tom, men det renner heller aldri over.