Bruksområder

Nivåmåling

Vårt system kan gi deg fjernpeiling på alle typer tanker, uavhengig av væske. Optimaliser kjøre- og tømmeruter, og reduser samtidig CO2-utslipp fra unødvendig kjøring.

Vann og avløp

Forbedre ytelsen til overvannssystemer, samt tømming og vedlikehold av sandfang. Ved å utplassere sensorer på kritiske steder, kan vi bidra til bedre forståelse, tømmerutiner og minimering av risiko.

Strømforbruk

Få detaljerte fakta og presis informasjon for korrekt fordeling av strøm. I tillegg får du innsikt i ulogisk forbruk/sløsing. Nå kan du fordele fakturaen basert på hver leietakers faktiske forbruk.

Sporing

Med vår sporing får du vite hvor enheten din befinner seg. Du får varsel om den rører på seg og bytter lokasjon.

Temperatur

I tillegg til måling av temperatur kan vi også gi deg en indikasjon ved bortfall av strøm slik at dere kan ordne problemene før det slår ut i for høy/lav temperatur.

Slag og vibrasjoner

Har du mye mobilt eller verdifullt utstyr som flyttes ofte? Uhell og skader kan fort oppstå. Nå kan du få vite når skaden inntraff – og hvor utstyret befant seg.