Transporttjenester

Transporttjenester

Selskaper som jobber med transport i en eller annen form har ofte en base der de både tanker eller lader opp, vasker kjøretøyene osv. Her er det en rekke ulike tanker og vanskelig å holde oversikten over hvilke som snart bør fylles eller tømmes.

Buss, tog, taxi, tungt kjøretøy, logistikkselskaper, Posten/ Bring og alle selskaper som har egne tanker kan dra nytte av Soolo. Vi har en lav månedskostnad, monterer for deg og har en egen supportavdeling som svarer på alt du lurer på. Jo mer kostbart det er for deg å vente, stoppe, frister – jo høyere blir nytteverdien ved å investere i Soolo.