Viser alle 4 resultater

Væsketrykksensor for drivstofftank

Endelig kan du få full oversikt over nivået i alle tankene dine. I Soolo appen ser du hvor mye som er igjen og hvor mange dager det er til anbefalt påfyll. Du kan dele apptilgangen med så mange du ønsker!  Du, dem som fyller drivstoff, de som bruker drivstoff og alle som har nytte av å se innholdet i tanken kan få en oversikt. Det er også montert GPS på tankene slik at mobile tanker kan spores på store anleggsområder. Soolo er tilpasset tanker i de fleste størrelser, fra 20 liter til flere millioner liter. 
Hver måned får du en rapport med mye nyttig informasjon. Du kan blant annet se hvor mye som er fylt på de ulike tankene i forhold til tankkapasitet og hvor mye som er brukt. Dette gir deg muligheten til å legge om til mer effektiv og kostnadsbesparende på fyllerutiner. 

Væsketrykksensor for kjemikalietank

Med Soolo montert på kjemikalietanken har du alltid oversikt! Du kan enkelt sjekke i appen hvor mye som er igjen på tanken og hvor mange dager det er til du går tom. Dette beregnes ut fra gjennomsnittlig bruk. Nivået i tanken sendes i sanntid og du kan sette opp varslinger dersom nivået blir for lavt. Bilvaskehaller har god nytte av Soolo. Du unngår nedetid og slipper å reise ut for å fylle på kvelder og i helger. Med Soolo montert i alle tankene kan du planlegge, fylle samtidig og spare tid. Transportselskaper har ofte egne vaskeanlegg for taxi, tog, buss og andre kjøretøy. Noen kommuner og andre offentlige virksomheter har også egne anlegg med samme behov som bilvaskehallen.

Væsketrykksensor for spilltank

Soolo måler nivået i tanken slik at det aldri blir for fullt i spilltanken. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår. Her har du alltid oversikt og kontroll! Sensoren kan monteres på tanker i alle størrelser og har derfor et bredt bruksområde. Foretas tømming av spilltank av ekstern part kan du gi dem også tilgang til Soolo appen, så der de når de må komme for å tømme. Væsketrykksensoren tåler de fleste væsketyper og kan brukes til spilltanker med ulikt innhold. Tanker som samler opp spillolje, skittent vann fra vaskehaller, campingplasser, på oppdrettsanlegg og øvrig havbruk for å nevne noe. Lurer du på om din bedrift kan dra nytte av Soolo? Ta kontakt. 

Væsketrykksensor for vanntank

Soolo måler nivået i alle tanker, også ferskvannstanker. Plasseringer der det er lagt til alternativ kilde til ferskvann er avhengig av at det alltid er nok vann på tanken. På et oppdrettsanlegg på havet, en plattform, båt eller et hyttefelt er det uheldig å gå tom. Det er heller ikke lønnsomt å fylle for ofte. Med Soolo montert vet du alltid nivået og hvor mange dager du har igjen før det går tomt.