Viser det ene resultatet

Væsketrykksensor for spilltank

Soolo måler nivået i tanken slik at det aldri blir for fullt i spilltanken. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår. Her har du alltid oversikt og kontroll! Sensoren kan monteres på tanker i alle størrelser og har derfor et bredt bruksområde. Foretas tømming av spilltank av ekstern part kan du gi dem også tilgang til Soolo appen, så der de når de må komme for å tømme. Væsketrykksensoren tåler de fleste væsketyper og kan brukes til spilltanker med ulikt innhold. Tanker som samler opp spillolje, skittent vann fra vaskehaller, campingplasser, på oppdrettsanlegg og øvrig havbruk for å nevne noe. Lurer du på om din bedrift kan dra nytte av Soolo? Ta kontakt.