Viser det ene resultatet

Ultrasonisk sensor for bekker og kanaler

Soolo gir deg beskjed om alt ikke flyter som det skal. I bekker og kanaler kan det havne søppel, greiner og annet som hindrer at vannet renner fritt. Det settes opp rister som har som formål å stoppe artiklene fra å flyte videre. Soolo monteres på hver side av risten og gir beskjed om vannivået på hver side avviker fra hverandre. Er det 1 meter vann på ene siden, og bare 30 cm på andre siden vet du at noe hindrer vannet i å flyte som ønsket. Med jevne mellomrom blir risten ryddet for skrot, men med Soolo trenger du kun reise ut når det er behov. Du kan når som helst sjekke nivået i appen, og få varsel når vannstanden er på et uønsket nivå. Blir ikke hindringene ryddet tidsnok kan det bli oversvømmelse som igjen kan føre til materielle skader og timer med reparasjoner og annet arbeid. Kontrollen og oversikten du har i appen gir deg mulighet til å forutse uhell. Soolo kan monteres i bekker og kanaler i byområder, ved jorder, under broer eller langs skoleveier. Alle steder der det hyppig oppstår problemer, der oversvømmelser gir store skader eller tidkrevende reparasjoner eller der det er en risiko ved for høy vannstand er steder Soolo bør prioriteres. Soolo har en lav månedlig kostnad og ved føre uhell du unngår har du trolig tjent inn investeringen.