Viser alle 4 resultater

Ultrasonisk sensor for åpen/lukket dør

Avstandssensoren kan brukes til å detektere objekter, om en dør er åpen eller lukket eller om det er en person foran meg. Sensoren måler avstanden til hindringen. Dette kan gi store fordel for enkelte bransjer. I rom der det er viktig at det opprettholdes en gitt temperatur for eksempel rugeri eller et kjøle- og fryserom. I bilvaskehaller kan utstyr ødelegges på kalde vinterdager dersom porten ikke lukkes. Soolo appen sender deg varsling dersom en dør eller port er åpen. Det kan også benyttes som tyverisikring. Da setter du opp et gitt tidsrom der du skal få varslinger dersom en dør åpnes.

Ultrasonisk sensor for septiktank

Soolo kan benyttes på septiktanker i alle størrelser for å få oversikt over nivået. Ingen vil at det skal bli for fullt slik at tanken renner over. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår og kan da planlegge tømming. Før ble tankene tømt med jevne mellomrom, gjerne annen hvert år, men i appen kan du nå se dersom det er behov for sjeldnere tømminger. På et hyttefelt for eksempel er bruken større i helger og ferier. Da er det godt å ha kontroll at tanken holder hele påskeferien. Da kan septiktanken tømmes når det er færre til stede. 
Sensoren fra Soolo er vanntett og tåler de fleste typer væsker.

Væsketrykksensor for kjemikalietank

Med Soolo montert på kjemikalietanken har du alltid oversikt! Du kan enkelt sjekke i appen hvor mye som er igjen på tanken og hvor mange dager det er til du går tom. Dette beregnes ut fra gjennomsnittlig bruk. Nivået i tanken sendes i sanntid og du kan sette opp varslinger dersom nivået blir for lavt. Bilvaskehaller har god nytte av Soolo. Du unngår nedetid og slipper å reise ut for å fylle på kvelder og i helger. Med Soolo montert i alle tankene kan du planlegge, fylle samtidig og spare tid. Transportselskaper har ofte egne vaskeanlegg for taxi, tog, buss og andre kjøretøy. Noen kommuner og andre offentlige virksomheter har også egne anlegg med samme behov som bilvaskehallen.

Væsketrykksensor for spilltank

Soolo måler nivået i tanken slik at det aldri blir for fullt i spilltanken. I appen ser du hvor mye kapasitet som gjenstår. Her har du alltid oversikt og kontroll! Sensoren kan monteres på tanker i alle størrelser og har derfor et bredt bruksområde. Foretas tømming av spilltank av ekstern part kan du gi dem også tilgang til Soolo appen, så der de når de må komme for å tømme. Væsketrykksensoren tåler de fleste væsketyper og kan brukes til spilltanker med ulikt innhold. Tanker som samler opp spillolje, skittent vann fra vaskehaller, campingplasser, på oppdrettsanlegg og øvrig havbruk for å nevne noe. Lurer du på om din bedrift kan dra nytte av Soolo? Ta kontakt.