referanser

ET GODT SAMARBEID MED BANE NOR

I over to år har vi i Bane NOR brukt sensorer fra Soolo. Å ta i bruk Soolo har gitt oss mange fordeler, blant annet at vi slipper å kjøre til lokasjon for å følge med på nivåene i de ulike tankene til enhver tid. Nå kan vi bare sjekke appen eller vente på at appen gir beskjed om at remediene er i ferd med å gå tom. Dermed unngår vi at togene stopper opp fordi det for eksempel ikke er mer vaskemiddel igjen i vaskemaskinen. Soolo måler nivåer av smøremidler, vaskemidler og girolje i ulike tanker.

I tillegg får leverandørene våre en alarm når vi begynner å bli tomme for remedier, slik at det sendes forsyninger automatisk. Vi har med andre ord mer oversikt og kontroll, og vi sparer tid, reduserer utslipp, unngår nedetid og kutter kostnader.

Da Soolo var rimelig nytt hos oss var jeg inne i appen for å sjekke daglig. Det er gøy å følge med og se at det fungerer! Nå føler jeg ikke like stort behov for å sjekke appen lengre, siden det har fungert så bra og er veldig stabilt. Vi er mer trygge på at vi slipper produksjonsstans, og at togene på både Bergensbanen og Sørlandsbanen går som de skal.

“Det som motiverte oss til å bruke Soolo er enkelheten, fleksibiliteten og ikke minst smidigheten vi får.”

Morten Sæløen Danielsen Holvik , Driftsleder Verksteder Vest, Bane NOR