Offentlig virksomhet

Offentlig virksomhet

Innen offentlig sektor er det en rekke bruksområder for Soolo. Alt som kan måles kan ha en Soolo.

  • Bekker og kanaler
  • Kummer
  • Drivstofftanker
  • Ferskvannsfordeling
  • Vaskeanlegg

 

I appen har du til enhver tid sanntidsdata på nivået. Det gir deg muligheten til å gå fra periodiske tømminger, fyllinger og vedlikehold til å utføre jobben ved behov. Det kan gjøre om på hele anbudssituasjoner og ikke minst kostnadsbilde. Du trenger kanskje færre biler, folk i jobb og bruker mindre timer på å oppnå samme resultat. I tillegg kan du forutse og unngå uønskede hendelser. Soolo gir beskjed om tanken blir tom, kummen blir full, partikkelnivået i ferskvannet avviker eller det ligger et tre og en presenning i kanalen som skaper oversvømmelse.

For kommune så vel som andre bedrifter er også det bærekraftige perspektivet viktig å trekke frem. Ved å bruke Soolo kan du redusere utslipp betraktelig. Biler kjører kun ut ved behov noe som gir færre kilometer ute på veien. Utslippene som kommer med destruering og erstatninger knyttet til materielle skader slipper du også.