Vann og avløp

Effektivt vedlikehold av kummer

Kommuner har gjerne betalt for periodisk tømming av kummer. Med Soolo installert kan du til enhver tid se status på kummene og bare tømme ved behov! Det er informasjon som gjør det mulig å forutse oversømmelser. Det kan spare deg og kommunen for tid, penger og utslipp fra unødvendige kjøreturer.

Soolo har en rekke bruksområder innen vann og avløp, deriblant:

  • Bekker og kanaler
  • Kummer
  • Fordrøyningssystem
  • Magasiner
  • Demninger

Aldri fullt - aldri mer oversvømmelse

La oss ta et eksempel. I din kommune har de gjerne tømming av kummene hvert andre år. Med Soolo kan du se at noen egentlig ikke trenger tømming mer enn hvert fjerde år, mens andre bør tømmes etter 10 måneder. Kontrollen Soolo gir bidrar til at du er føre-var. Du kan for eksempel forutse en oversvømmelse som kunne ført til store ødeleggelser. Du får også færre telefoner fra irriterte personer der du må rykke ut på kvelder eller i helger for å tømme kummer. Soolo gjør jobben din enklere rett og slett.

Med Soolo installert får du nøyaktig volum og kommunen får vite nøyaktig når en enkel kum må tømmes. Dette leder til bedre planlegging for tømming og kartlegging av hvilke kummer som bør tømmes oftere eller sjeldnere. Kanskje kan det spare kommunen for én eller flere tømme- og sugebiler også, eller gi bedre leverandøravtaler.