Temperaturmåling

Temperaturmåling av væsker og luft

Har du Soolo sensor montert kan du se hva temperaturen er nå, du har rapporter og dokumentasjon på hva temperaturen har vært og i tillegg kan du få beskjed om temperaturen kommer på et uønsket nivå. Sensoren kan både brukes innendørs, ute og for måling av temperaturer på væsker. Soolo Master kan benyttes til temperaturmåling av de fleste væsker og er også tilpasset for å tåle de fleste temperaturer. Soolo appen kan brukes både på pc og mobil. Her kan du sjekke temperaturen og se rapport for det tidsintervallet du ønsker. Du får en alarm om temperaturen når et uønsket nivå.

Den største kostnaden er å ikke ha Soolo

Unngå matsvinn og ødelagt materiell

Det er en rekke områder som er avhengig av en stabil temperatur, mens andre skal unngå å komme under eller over en bestemt grad. Kjølerom, fryserom, drivhus, bakeri, lager, rugeri og bilvaskehaller er eksempler. Hver eneste dag må temperaturen på varemottak og utvalgte bedrifter måles og registreres i henhold til Mattilsynets regler. Restauranter, matbutikker og andre som selger mat må gjennomføre internkontroll med manuell måling som registreres i temperaturregistreringsskjema. Har et kjølerom eller drivhus som dyrker mat eller planter feil temperatur kan du risikere at store mengder må kastes. Soolo gir deg informasjonen du trenger. Da kan du unngå uhell, spare kostnader og svinn.

Soolos temperaturmåler egner seg også særlig godt til transport ettersom det er en GPS-måler i tillegg til temperaturmåler. Da kan du både se hvor din leveranse er og ha tilgjengelige data og historiske rapporter på temperaturene. I bilvaskehaller kan utstyr for hundretusenvis av kroner ødelegges på kalde vinterdager. Ved teknisk feil eller annet som hindrer at porten lukkes får du alarm i appen at temperaturen synker. Alle disse eksemplene er svinn og utgifter som både kloden og du helst vil unngå. I appen får du beskjed om temperaturen går mot et uønsket høyt eller lavt nivå. Et Soolo abonnement kan spare deg for mye.

Alle Soolos sensorer er værmålere

Det er ikke bare temperaturen som kan måles. Monteres en sensor utendørs kan vindretningen og trykket også måles. Snø og hvor mange cm som har lagt seg kan også måles. Du bestemmer selv hvor ofte du vil oppdateres. Du kan se forskjellen på snønivået hvert femte minutt, time for time eller det som passer deg. Dette er svært verdifull informasjon for bedrifter som jobber med veivedlikehold. Har du flere av Soolos sensorer montert langs en veistrekning kan du også forutse værforandringene som er på vei. Data fra den ene boksen om vind fra nord og synkende temperaturer gir deg et forsprang på å salte, strø eller måke på strekninger lenger nord før det blir kaldere. Oversikten Soolo gir deg kan ha enorme kostnadsbesparelser og sikrer tryggere veibaner.