Soolo gir deg uendelige muligheter for måling og varsling

Hvor mye vann forsvinner egentlig ut i lekkasje hver eneste dag? Vi avdekket tidlig at behovet for å lokalisere hvor og hvilke rør i vannledningsnettet som lekker, er stort. Behovet for teknologi som gir deg de svarene du trenger, fremstilt på en enkel måte.

Dette får du med Soolo

I beredskapsplaner vil det avdekkes kritiske punkt der det må settes inn tiltak for å få kontroll. Soolo overvåker og kan gi deg full kontroll på disse punktene.

Motta varsling for

• Høy vannstandard
• Behov for tømming av slam
• Behov for rensing av bekkeinntak og sluk
• Behov for etterfylling av drivstoff eller andre væsker
• Lekkasje i ledningsnettet

Vannledningsnett

Vil du vite hvor vannet forsvinner ut i lekkasje? Soolo lokaliserer hvor og hvilke rør som lekker.

Tanker og dieseltanker

Hold oversikt over nivået tankene dine. Vi monterer Soolo og du får all informasjonen du trenger om innholdet.

Fordrøyningsanlegg

Med Soolo Master kan du enkelt holde kontroll over væskenivå og motta varsel om det overstiger et visst nivå.

Strømforbruk

Få detaljerte fakta og presis informasjon for korrekt fordeling av strøm. I tillegg gir det innsikt i ulogisk forbruk/sløsing.

Vann- og avløpskummer

Følg med på nivået i kummer og rør. Vi installerer utstyret fra toppen uten å gå ned i kummen.

Tett samarbeid med Storm Aqua

Vi har et tett samarbeid med innovasjonspartner Storm Aqua innen overvåking, varsling og effektivisering av driftsrutiner, spesielt innen vann og avløp.

Sammen leverer vi et helhetlig produkt hvor Storm Aqua utvikler planer og behov for installasjon og tømming, hvor Soolo leverer teknologien.

I fellesskap hjelper vi deg med å:

• Forstå når og hvordan det oppstår kapasitetsbegrensninger i vannløp, kanaler, rør og magasiner
• Optimalisere tømmerutiner for slam i sandfang, magasin og rør
• Optimalisere leveranser av drivstoff og andre væsker
• Finne lekkasjer i ledningsnett for drikkevann

Kontrakt med Bærum kommune

Storm Aqua er, i samarbeid med Soolo, tildelt en kontrakt på 1,9 millioner kroner fra Bærum kommune. En avtale som har et potensiale til å bli veldig mye større.

Bærum kommune har utfordringer med sandfang som tettes i forbindelse med kraftige regnskyll. I tillegg er det behov for optimalisering av funksjon av fordrøyningsmagasiner.

Sensorer kan gi effektivisering av driften, blant annet ved å etablere behovsbasert tømming av inntil 8000 sandfang, fremfor periodisk tømming som nå.

Hent ut informasjonen du trenger

Datauttrekk og rapporter

I appen vår får du et datauttrekk og oversikt over

• Kart og plassering
• Trykkhøyde – sist målte
• Trykkhøyde – historikk
• Andre data etter ønsker

Du velger selv om du vil ha månedsrapport, ukesrapport, fordelinger av forbruk på region, avdeling eller kunde. Valgene er mange.

Integrasjoner

Systemet tilbyr fleksible muligheter for integrasjon med tredjepartssystemer. JSON via MQTT og REST API er standard. Vi leverer andre tilpassede løsninger på forespørsel.

Noen bruksområder

Fordrøyningsanlegg
Renseanlegg
Rør, bekker og kanaler

Sandfangkummer
Slam
Strømforbruk

Tanker og dieseltanker
Vannledningsnett
Vann- og avløpskummer

Gi meg verdien av å vite!

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg snarest for å komme i gang med Soolo hos deg.

Har du spørsmål? Ring oss på 480 70 031

Kontaktksjema enkel